Samodzielny powrót dziecka

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek o wydanie opinii płatnej

Zwolnienie z wf

Zgoda na udzielenie wizerunku

Zasady współpracy z rodzicami

Procedura przedłużenia etapu edukacyjnego

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Regulamin zadawania prac domowych

Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych u uczniów Szkoły Podstawowej Uni-Terra w Poznaniu

Zasady postępowania szkoły w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy

Regulamin mediacji

Rozkład lekcji

Oświadczenie o udzieleniu informacji telefonicznej

Oświadczenie kontakt z poprzednią placówką