O Szkole UniTerra:

Szkoła Podstawowa Uni-Terra jest nowoczesną Szkołą integracyjną o uprawnieniach Szkoły publicznej realizującą edukację włączającą. W Szkole tworzymy oddziały zerówkowe, klasy ogólnodostępne, terapeutyczne, klasy dla dzieci z autyzmem oraz oddziały specjalne. Naszym podstawowym celem jest wspomaganie potencjału rozwojowego każdego dziecka. Poprzez indywidualnie dobrany program edukacyjny, każde dziecko ma szanse odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Indywidulane programy edukacyjne opracowujemy dla każdego dziecka, dzięki czemu Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadają indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Realizują wówczas Podstawę Programową dostosowaną do swoich możliwości psychofizycznych oraz objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, realizując specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne.

Jesteśmy Szkołą przyjazną sensorycznie dzieciom. W szkole mamy specjalnie przygotowane pokoje wyciszenia, relaksacji, kąciki czytelnicze rozwijające zainteresowania. Rodzic jest naszym partnerem i ma wpływ na proces edukacyjno-terapeutyczny swojego dziecka.

Naszym podstawowym dobrem i celem jest wspomaganie potencjału rozwojowego dziecka i jego środowiska. Dlatego mając na celu zindywidualizowany rozwój dziecka włączamy w nasze działania edukacyjne jego środowisko rodzinne, rówieśnicze i lokalne.

Zaangażowanie rodziców, rodzin oraz osób ze środowiska lokalnego, wsparte doświadczeniem ekspertów w dziedzinie edukacji, psychologów i terapeutów pozwoli uczynić rozwój dziecka procesem wielowymiarowym.

Oferta dydaktyczna naszej szkoły obejmuje również prowadzenie klas o profilu terapeutyczno-integracyjnym, które wspierają rozwój uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Zaletą klas terapeutycznych jest mała liczebność (do 6 uczniów) oraz opieka dwóch nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalające na efektywną pracę z uczniem.

Prowadzimy następujące formy organizacyjne:

 • 1
  Klasy integracyjne – do 10 uczniów
 • 2
  Klasy ogólnodostępne – do 18 uczniów
 • 3
  Klasy specjalne – do 5 uczniów
 • 4
  Oddziały zerówek integracyjnych- do 15 uczniów
 • 5

  Oddziały zerówek terapeutycznych – do 5 uczniów

 • 6
  Nauczanie indywidualne