adres e-mail: radarodzicowspuniterra@gmail.com

Przewodniczący: Bartosz Baranowski

Zastępca przewodniczącego: Marta Cicharska

Skarbnik: Anna Głaczyńska

Pozostali członkowie:
Lidia Tomaszewska
Natalia Wiśniewska
Paweł Krzyżostaniak
Teresa Paszke
Anna Pełszyńska
Agnieszka Hołodyńska – Kulas
Paula Wendland-Piegat
Joanna Komisarek
Zuzanna Szumińska
Joanna Kucza-Jęchorek
Kinga Czawiak
Izabella Ślusarczyk
Anna Kwacz
Agnieszka Duda
Marek Skrocki

1. Joanna Kaczmarek

2. Barbara Robińska

3. Anna Najdecka

SZANOWNI RODZICE!

Na drugim, tegorocznym zebraniu Rada Rodziców ustaliła wysokość składki w wysokości 100 zł/ rok (50 zł/semestr). Składka jest płacona od dziecka.

Terminy płatności:

31 października 2023 r. – I semestr,
31 stycznia 2024 r. – II semestr.

Wpłaty prosimy realizować na numer konta Rady Rodziców:

66 1090 1450 0000 0001 3737 8906

(prosimy zwrócić uwagę na numer konta, jest on inny niż numer konta szkoły)

Fundusze pozyskane ze składek mogą zostać przeznaczone (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty) na poniższe cele:

  • wycieczki szkolne
  • nagrody dla uczniów
  • imprezy szkolne