Przewodniczący: Monika Sójka

Skarbnik: Lidia Pers

Członek: Alina Haribiants

 

SZANOWNI RODZICE!

Na pierwszym, tegorocznym zebraniu Rada Rodziców ustaliła wysokość składki w wysokości 100 zł/ rok (50 zł/semestr). Składka jest płacona od dziecka.

Terminy płatności:

31 października 2023 r. – I semestr,
31 stycznia 2024 r. – II semestr.

Wpłaty prosimy realizować na numer konta Rady Rodziców:

66 1020 4027 0000 1202 1920 6987

(prosimy zwrócić uwagę na numer konta, jest on inny niż numer konta szkoły)

Fundusze pozyskane ze składek mogą zostać przeznaczone (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty) na poniższe cele:

  • wycieczki szkolne
  • nagrody dla uczniów
  • imprezy szkolne

Do pobrania