Warning: Undefined variable $class in /home/activita/domains/spuniterra.pl/public_html/wp-content/themes/mymotyw/header.php on line 44
class="page-template page-template-szablon-prosta-podstrona page-template-szablon-prosta-podstrona-php page page-id-3230 tribe-no-js elementor-default elementor-kit-1906 elementor-page elementor-page-3230">
Home » Tematy lekcji wychowawczych 2021-2022
image

O nas

Szkoła Podstawowa Uni-Terra jest nowoczesną Szkołą integracyjną o uprawnieniach Szkoły publicznej realizującą edukację włączającą. Jesteśmy Szkołą przyjazną sensorycznie dzieciom. W szkole mamy specjalnie przygotowane pokoje wyciszenia, relaksacji, kąciki czytelnicze rozwijające zainteresowania. Rodzic jest naszym partnerem i ma wpływ na proces edukacyjno-terapeutyczny swojego dziecka.

Tematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2021/2022

Klasy „0” :
1. Bezpieczny w klasie. Kodeks i zasady klasowe.
Cel: Tworzenie kodeksu grupy, omówienie zasad panujących w grupie.
2. Jesteśmy bezpieczni w szkole – zasady Bhp.
Cel: Zapoznanie się z zasadami Bhp, drogą ewakuacji w szkole.
3. „Poznaj mnie, a ja chętnie poznam Ciebie” .
Cel: Integracja klasy.
4. „Proszę, przepraszam, dziękuję” czyli savoir – vivre, a życie w społeczności szkolnej.
Cel: Rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się.
5. Czym jest asertywność?
Cel: Poznanie pojęcia „asertywność”.
6. Złość nie zawsze zła – rozróżniamy złość, agresję i przemoc.
Cel: Rozpoznawanie złości, agresji i przemocy u siebie i u innych.
Cel: Kształtowanie umiejętności radzenia sobie i reagowania w sytuacjach trudnych.
7. „Ja w obliczu pozytywnych emocji”.
Cel: Tworzenie umiejętności przyjmowania komplementów, dzielenia się z innymi swoją radością w sposób akceptowalny społecznie.
8. Czym jest zazdrość?
Cel: Poznanie pojęcia „zazdrość”.
9. Moje mocne i słabe strony.
Cel: Rozwijanie umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron.
10. Święto Zmarłych.
Cel: Rozmowa na temat tradycji związanych ze świętem zmarłych.
11. Rola ojczyzny.
Cel: Rozwijanie postawy patriotycznej .
Cel: Przypomnienie symboli narodowych .
12. Miłość, Przyjaźń – co czuje do Ciebie?
Cel: Kształtowanie rozróżniania przyjaźni i miłości w relacjach z innymi.
13. Andrzejki klasowe.
Cel: Integracja grupy.
14. Mikołajki.
Cel: Integracja grupowa.
15. „Z pokolenia na pokolenie” – tradycje świąteczne na świecie.
Cel: Poznawanie tradycji świątecznych.
16. Bezpieczne ferie.
Cel: Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowych form wypoczynku.
17. Dzień osób z niepełnosprawnościami.
Cel: Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.
18. Bezpieczeństwo w Internecie.
Cel: Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu, selekcjonowanie treści.
19. Cyberprzemoc.
Cel: Uświadamianie zagrożeń płynących z kradzieży tożsamości, braku anonimowości oraz hejtu w Internecie.
20. Pierwsza pomoc.
Cel: Zapoznanie się z zasadami pierwszej pomocy.
Cel: Zapoznanie się z formami udzielania pierwszej pomocy.
21. Jestem bezpieczny na drodze.
Cel: Poznanie zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania się na drodze.
22. „Wiem co jem” .
Cel: Tworzenie umiejętności rozróżniana produktów zdrowych od niezdrowych – przekąski, napoje itp.
23. „Dbam o siebie”.
Cel: Utrwalanie prawidłowych nawyków związanych z higieną osobistą.
24. „Jestem EKO”.
Cel: Kształtowanie postawy ekologicznej.
25. „Dbamy o zwierzęta”.
Cel: Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt i kształtowanie prawidłowych postaw wobec zwierząt domowych.
26. „Co polecam? – Moja ulubiona książka”.
Cel: Wymiana dotycząca ulubionych książek między uczniami.
27. „Mój wymarzony zawód”.
Cel: Zapoznanie się ze specyfiką różnych zawodów.
28. „Inny nie znaczy gorszy”.
Cel: Kształtowanie świadomości różnic kulturowych .
Cel: Kształtowanie zrozumienia i poszanowania dla różnic kulturowych.
29. Dzień Świadomości Autyzmu.
Cel: Uwrażliwianie na potrzeby osób ze spektrum Autyzmu.
30. Wielkanoc.
Cel: Rozmowa na temat tradycji związanych ze świętem Wielkanocy.
31. Stres w moim życiu.
Cel: Zapoznanie się z terminem „stres”.
Cel: Poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem.
32. „Czy odpoczynek jest potrzebny?”.
Cel: Uświadamianie wpływu odpoczynku na zdrowie i samopoczucie.
Cel: Rozmowy na temat różnych form odpoczynku.
33. „Wolontariat”.
Cel: Uwrażliwianie na potrzebę pomocy innych ludzi w różnych aspektach życia.
34. Mam swoje prawa i obowiązki.
Cel: Zapoznanie się z prawami i obowiązkami dziecka.
35. „Bezpieczne wakacje”.
Cel: Zapoznawanie się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie różnych form wypoczynku latem.

Klasy I – III:
1. Bezpieczny w klasie. Kodeks i zasady klasowe.
Cel: Tworzenie kodeksu grupy, omówienie zasad panujących w grupie.
2. Jesteśmy bezpieczni w szkole – zasady Bhp.
Cel: Przypomnienie zasad Bhp, drogi ewakuacji w szkole.
3. „Jak mówić, żeby nas słuchano” – przepis na prawidłową komunikację.
Cel: Wprowadzenie zasady UFO – uczucie, fakt, oczekiwania .
4. Kultura na co dzień – savoir- vivre.
Cel: Kształtowanie kulturalnej postawy wobec innych .
5. Umiejętność mówienia „nie” w różnych sytuacjach życiowych.
Cel: Kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji, w których należy być asertywnym oraz rozwijanie umiejętnego mówienia „nie” w danej sytuacji .
6. Złość nie zawsze zła – rozróżniamy złość, agresję i przemoc.
Cel: Rozpoznawanie złości, agresji i przemocy u siebie i u innych.
Cel: Kształtowanie umiejętności radzenia sobie i reagowania w sytuacjach trudnych.
7. „Ja w obliczu pozytywnych emocji”.
Cel: Tworzenie umiejętności przyjmowania komplementów, dzielenia się z innymi swoją radością w sposób akceptowalny społecznie.
8. „Zazdrość w relacji” – jej konsekwencje i skutki.
Cel: Uświadomienie uczniów wpływu zazdrości na nich i ich relacje z innymi.
9. Moje mocne i słabe strony.
Cel: Rozwijanie umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron.
10. Święto Zmarłych.
Cel: Rozmowa na temat tradycji związanych ze świętem zmarłych.
11. Rola ojczyzny.
Cel: Rozwijanie postawy patriotycznej .
Cel: Przypomnienie symboli narodowych .
12. Miłość, Przyjaźń – co czuje do Ciebie?
Cel: Kształtowanie rozróżniania przyjaźni i miłości w relacjach z innymi.
13. Andrzejki klasowe.
Cel: Integracja grupy.
14. Mikołajki.
Cel: Integracja grupowa.
15. „Z pokolenia na pokolenie” – tradycje świąteczne na świecie.
Cel: Poznawanie tradycji świątecznych.
16. Bezpieczne ferie.
Cel: Zapoznawanie się z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowych form wypoczynku.
17. Dzień osób z niepełnosprawnościami.
Cel: Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.
18. Popkultura w świecie Internetu.
Cel: Kształtowanie umiejętności krytycznego patrzenia na twórczość internetową, selekcjonowanie treści.
19. Cyberprzemoc.
Cel: Uświadamianie zagrożeń płynących z kradzieży tożsamości, braku anonimowości oraz hejtu w Internecie.
20. Pierwsza pomoc.
Cel: Zapoznanie się z zasadami pierwszej pomocy.
Cel: Zapoznanie się z formami udzielania pierwszej pomocy.
21. Jestem bezpieczny na drodze.
Cel: Poznanie zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania się na drodze.
22. „Wiem co jem” .
Cel: Tworzenie umiejętności rozróżniana produktów zdrowych od niezdrowych – przekąski, napoje.
23. „Dbam o siebie”.
Cel: Utrwalanie prawidłowych nawyków związanych z higieną osobistą.
24. „Jestem EKO”.
Cel: Kształtowanie postawy ekologicznej.
25. „Dbamy o zwierzęta”.
Cel: Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt i kształtowanie prawidłowych postaw wobec zwierząt domowych.
26. „Co polecam?”.
Cel: Wymiana między uczniami dotycząca ulubionych filmów, książek, zespołów muzycznych itp.
27. „Mój wymarzony zawód”.
Cel: Zapoznanie się ze specyfiką różnych zawodów.
28. „Inny nie znaczy gorszy”.
Cel: Kształtowanie świadomości różnic kulturowych .
Cel: Kształtowanie zrozumienia i poszanowania dla różnic kulturowych.
29. Dzień Świadomości Autyzmu.
Cel: Uwrażliwianie na potrzeby osób ze spektrum Autyzmu.
30. Wielkanoc.
Cel: Rozmowa na temat tradycji związanych ze świętem Wielkanocy.
31. Stres w moim życiu.
Cel: Zapoznanie się z terminem „stres”.
Cel: Poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem.
32. „Czy odpoczynek jest potrzebny?”.
Cel: Uświadamianie wpływu odpoczynku na zdrowie i samopoczucie.
Cel: Rozmowy na temat różnych form odpoczynku.
33. „Wolontariat”.
Cel: Uwrażliwianie na potrzebę pomocy innych ludzi w różnych aspektach życia.
34. Mam swoje prawa i obowiązki.
Cel: Zapoznanie się z prawami i obowiązkami dziecka.
35. „Bezpieczne wakacje”.
Cel: Zapoznawanie się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie różnych form wypoczynku latem.

Klasy IV- VII:
1. Bezpieczny w klasie. Kodeks i zasady klasowe.
`Cel: Tworzenie kodeksu grupy, omówienie zasad panujących w grupie.
2. Jesteśmy bezpieczni w szkole – zasady Bhp.
Cel: Przypomnienie zasad Bhp, drogi ewakuacji w szkole.
3. „Chciałbym powiedzieć coś o sobie…”.
Cel: Rozwijanie umiejętności zaprezentowania siebie, opowiadania o sobie, swoich zainteresowaniach .
4. „Jak mówić, żeby nas słuchano” – przepis na prawidłową komunikację.
Cel: Wprowadzenie zasady UFO – uczucie, fakt, oczekiwania .
5. Umiejętność mówienia „nie” w różnych sytuacjach życiowych.
Cel: Kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji, w których należy być asertywnym oraz rozwijanie umiejętnego mówienia „nie” w danej sytuacji .
6. Złość nie zawsze zła – rozróżniamy złość, agresję i przemoc.
Cel: Rozpoznawanie złości, agresji i przemocy u siebie i u innych.
Cel: Kształtowanie umiejętności radzenia sobie i reagowania w sytuacjach trudnych.
7. „Ja w obliczu pozytywnych emocji”.
Cel: Tworzenie umiejętności przyjmowania komplementów, dzielenia się z innymi swoją radością w sposób akceptowalny społecznie.
8. „Zazdrość w relacji” – jej konsekwencje i skutki.
Cel: Uświadomienie uczniów jak wpływa zazdrość na nich i ich relacje z innymi.
9. „Mój realny autoportret” .
Cel: Rozwijanie umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron. Samokrytyka, egocentryzm, samoakceptacja .
10. Święto Zmarłych.
Cel: Rozmowa na temat tradycji związanych ze świętem zmarłych.
11. Rola ojczyzny.
Cel: Rozwijanie postawy patriotycznej .
Cel: Przypomnienie symboli narodowych .
12. Miłość, Przyjaźń – co czuje do Ciebie?
Cel: Kształtowanie rozróżniania przyjaźni i miłości w relacjach z innymi.
13. Andrzejki klasowe.
Cel: Integracja grupy.
14. Mikołajki.
Cel: Integracja grupowa.
15. „Z pokolenia na pokolenie” – tradycje świąteczne na świecie.
Cel: Poznawanie tradycji świątecznych.
16. Bezpieczne ferie.
Cel: Zapoznawanie się z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowych form wypoczynku.
17. Dzień osób z niepełnosprawnościami.
Cel: Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.
18. Popkultura w świecie Internetu .
Cel: Kształtowanie umiejętności krytycznego spojrzenia na twórczość internetową, selekcjonowanie treści.
19. Cyberprzemoc.
Cel: Uświadamianie zagrożeń płynących z kradzieży tożsamości, braku anonimowości oraz hejtu w Intrenecie.
20. Pierwsza pomoc.
Cel: Zapoznanie się z zasadami pierwszej pomocy.
Cel: Zapoznanie się z formami udzielania pierwszej pomocy.
21. Jestem bezpieczny na drodze.
Cel: Poznanie zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania się na drodze.
22. „Zdrowe odżywianie” .
Cel: Omówienie zagrożeń związanych z zaburzeniami odżywiania .
Cel: Zapoznanie się z terminami: anoreksja, bulimia, ortoreksja.
23. „Dbam o siebie”.
Cel: Utrwalanie prawidłowych nawyków związanych z higieną osobistą.
24. „Jestem EKO”.
Cel: Kształtowanie postawy ekologicznej.
25. „Zwierzęta mają swoje prawa”.
Cel: Uwrażliwianie na potrzeby i prawa zwierząt oraz kształtowanie prawidłowych postaw wobec zwierząt .
26. Co polecam?
Cel: Wymiana między uczniami dotycząca ulubionych filmów, książek, zespołów muzycznych itp.
27. Zachowania ryzykowne.
Cel: Uświadamianie zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych.
28. Sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk. Czy temperament ma wpływ na kontakty z ludźmi?
Cel: Zapoznanie się z terminami sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk.
Cel: Rozwiązywanie testów osobowościowych.
Cel: Ustalanie predyspozycji zawodowych.
29. Dzień Świadomości Autyzmu.
Cel: Uwrażliwianie na potrzeby osób ze spektrum Autyzmu.
30. Wielkanoc.
Cel: Rozmowa na temat tradycji związanych ze świętem Wielkanocy.
31. Stres w moim życiu.
Cel: Zapoznanie się z terminem „stres”.
Cel: Poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem.
32. „Czy odpoczynek jest potrzebny?”.
Cel: Uświadamianie wpływu odpoczynku na zdrowie i samopoczucie.
Cel: Rozmowy na temat różnych form odpoczynku.
33. „Wolontariat”.
Cel: Uwrażliwianie na potrzebę pomocy innych ludzi w różnych aspektach życia.
34. Mam swoje prawa i obowiązki.
Cel: Zapoznanie się z prawami i obowiązkami dziecka.
35. „Bezpieczne wakacje”.
Cel: Zapoznawanie się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie różnych form wypoczynku latem.

Dokumenty do pobrania

Grupa Uniterra

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

SP UNITERRA

ul. Łozowa 77

61-448 Poznań

tel.: 723 895 743

e-mail: sekretariat@spuniterra.pl

www.spuniterra.pl

image