Warning: Undefined variable $class in /home/activita/domains/spuniterra.pl/public_html/wp-content/themes/mymotyw/header.php on line 44
class="page-template page-template-szablon-prosta-podstrona-rodzic page-template-szablon-prosta-podstrona-rodzic-php page page-id-2359 tribe-no-js elementor-default elementor-kit-1906">
Home » Składki
image

O nas

Szkoła Podstawowa Uni-Terra jest nowoczesną Szkołą integracyjną o uprawnieniach Szkoły publicznej realizującą edukację włączającą. Jesteśmy Szkołą przyjazną sensorycznie dzieciom. W szkole mamy specjalnie przygotowane pokoje wyciszenia, relaksacji, kąciki czytelnicze rozwijające zainteresowania. Rodzic jest naszym partnerem i ma wpływ na proces edukacyjno-terapeutyczny swojego dziecka.

SZANOWNI RODZICE!

Na pierwszym, tegorocznym zebraniu Rada Rodziców ustaliła
wysokość składki w wysokości100 zł/ rok (50 zł/semestr).

Składka jest płacona od dziecka.
Terminy płatności:

31 października 2020 r. – I semestr,
31 stycznia 2021 r. – II semestr.

Wpłaty prosimy realizować na numer konta Rady Rodziców:
66 1090 1450 0000 0001 3737 8906

(prosimy zwrócić uwagę na numer konta, jest on inny niż numer

konta szkoły)

Fundusze pozyskane ze składek mogą zostać przeznaczone (zgodnie

z rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty) na poniższe cele:

  • wycieczki szkolne
  • nagrody dla uczniów
  • imprezy szkolne
  • ponadstandardowe środki dydaktyczne
  • ponadstandardowe wyposażenie szkoły

Grupa Uniterra

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

SP UNITERRA

ul. Łozowa 77

61-448 Poznań

tel.: 723 895 743

e-mail: sekretariat@spuniterra.pl

www.spuniterra.pl

image