Szkoła Podstawowa Uni-Terra2024-03-26T16:16:32+02:00

SP UNI-TERRA
ODDZIAŁ ŁOZOWA

Ul. Łozowa 77, Poznań

723 895 743

SP UNI-TERRA
ODDZIAŁ PIĄTKOWSKA

Ul. Piątkowska 94, Poznań

574 422 112

SP UNI-TERRA
ODDZIAŁ ŁOZOWA

Ul. Łozowa 77, Poznań

723 895 743

SP UNI-TERRA
ODDZIAŁ PIĄTKOWSKA

Ul. Piątkowska 94, Poznań

574 422 112

POZNAJ NAS

NASZE METODY

  • TERAPIE
  • ZAJĘCIA

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Szkoła Podstawowa Uni-Terra jest nowoczesną Szkołą integracyjną o uprawnieniach Szkoły publicznej realizującą edukację włączającą. Jesteśmy Szkołą przyjazną sensorycznie dzieciom. W szkole mamy specjalnie przygotowane pokoje wyciszenia, relaksacji, kąciki czytelnicze rozwijające zainteresowania. Rodzic jest naszym partnerem i ma wpływ na proces edukacyjno-terapeutyczny swojego dziecka.

POZNAJ NAS

AKTUALNOŚCI

Najnowsze wpisy

POZNAJ NAS

GRUPA UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

Oddział Łozowa
Oddział Piątkowska

SP UNITERRA

ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
tel.: 574 420 885
e-mail: sekretariat_piatkowska@spuniterra.pl
www.spuniterra.pl/piatkowska

ul. Łozowa 77
61-448 Poznań
tel.: 723 895 743
e-mail: sekretariat@spuniterra.pl
www.spuniterra.pl/lozowa

SP UNITERRA

ul. Piątkowska 94
61-448 Poznań
tel.: 723 895 743
e-mail: piatkowska@spuniterra.pl

ul. Łozowa 77
61-448 Poznań
tel.: 723 895 743
e-mail: sekretariat@spuniterra.pl

Przejdź do góry