Warning: Undefined variable $class in /home/activita/domains/spuniterra.pl/public_html/wp-content/themes/mymotyw/header.php on line 44
class="page-template page-template-szablon-onas page-template-szablon-onas-php page page-id-8 page-parent tribe-no-js elementor-default elementor-kit-1906 elementor-page elementor-page-8">
Home » O szkole
image

O nas

Szkoła Podstawowa Uni-Terra jest nowoczesną Szkołą integracyjną o uprawnieniach Szkoły publicznej realizującą edukację włączającą. Jesteśmy Szkołą przyjazną sensorycznie dzieciom. W szkole mamy specjalnie przygotowane pokoje wyciszenia, relaksacji, kąciki czytelnicze rozwijające zainteresowania. Rodzic jest naszym partnerem i ma wpływ na proces edukacyjno-terapeutyczny swojego dziecka.

O Szkole UniTerra:

Szkoła Podstawowa Uni-Terra jest nowoczesną Szkołą integracyjną o uprawnieniach Szkoły publicznej realizującą edukację włączającą. W Szkole tworzymy oddziały zerówkowe, klasy ogólnodostępne, terapeutyczne, klasy dla dzieci z autyzmem oraz oddziały specjalne. Naszym podstawowym celem jest wspomaganie potencjału rozwojowego każdego dziecka. Poprzez indywidualnie dobrany program edukacyjny, każde dziecko ma szanse odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Indywidulane programy edukacyjne opracowujemy dla każdego dziecka, dzięki czemu Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadają indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Realizują wówczas Podstawę Programową dostosowaną do swoich możliwości psychofizycznych oraz objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, realizując specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne.

Jesteśmy Szkołą przyjazną sensorycznie dzieciom. W szkole mamy specjalnie przygotowane pokoje wyciszenia, relaksacji, kąciki czytelnicze rozwijające zainteresowania. Rodzic jest naszym partnerem i ma wpływ na proces edukacyjno-terapeutyczny swojego dziecka.

Naszym podstawowym dobrem i celem jest wspomaganie potencjału rozwojowego dziecka i jego środowiska. Dlatego mając na celu zindywidualizowany rozwój dziecka włączamy w nasze działania edukacyjne jego środowisko rodzinne, rówieśnicze i lokalne.

Zaangażowanie rodziców, rodzin oraz osób ze środowiska lokalnego, wsparte doświadczeniem ekspertów w dziedzinie edukacji, psychologów i terapeutów pozwoli uczynić rozwój dziecka procesem wielowymiarowym.

Oferta dydaktyczna naszej szkoły obejmuje również prowadzenie klas o profilu terapeutyczno-integracyjnym, które wspierają rozwój uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Zaletą klas terapeutycznych jest mała liczebność (do 6 uczniów) oraz opieka dwóch nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalające na efektywną pracę z uczniem.

Szkoła Podstawowa Uni – Terra prowadzi następujące formy organizacyjne:

  1. Klasy integracyjne – do 10 uczniów
  2. Klasy ogólnodostępne – do 18 uczniów
  3. Klasy specjalne – do 5 uczniów
  4. Odziały zerówek integracyjnych- do 15 uczniów
  5. Odziały zerówek terapeutycznych – do 5 uczniów
  6. Nauczanie indywidualne

Świetlica:

Pracownia Zajęć Pozalekcyjnych

Otwarta od godziny 07:00 – 17:00

Będzie miała charakter otwarty, będziemy włączać w jej działalność studentów pedagogiki specjalnej, pedagogiki, ekspertów i wolontariuszy.

Grupa Uniterra

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

SP UNITERRA

ul. Łozowa 77

61-448 Poznań

tel.: 723 895 743

e-mail: sekretariat@spuniterra.pl

www.spuniterra.pl

image